Pomoc prawna w sprawach o zachowek?

Skorzystanie z oferty porad prawnych związanych ze sprawami o zachowek w Kancelarii Adwokackiej „Adwokaci Gołębiowscy” to decyzja, która przynosi szereg korzyści:

 1. Doświadczenie i specjalizacja – Kancelaria „Adwokaci Gołębiowscy” dysponuje bogatym doświadczeniem w prowadzeniu spraw o zachowek. Specjalizacja w tej dziedzinie prawa gwarantuje, że sprawy są prowadzone z należytą starannością i skupieniem na specyfice problemu.
 2. Indywidualne podejście – Każda sprawa jest traktowana indywidualnie, co pozwala na dostosowanie strategii prawnej do konkretnych potrzeb i oczekiwań klienta. Takie podejście zwiększa szanse na korzystne rozstrzygnięcie sprawy.
 3. Kompleksowa obsługa prawna – Klient otrzymuje wsparcie na każdym etapie procesu, od doradztwa i analizy sytuacji prawnej, przez reprezentację przed sądem, aż po pomoc w wykonaniu orzeczenia sądowego.
 4. Transparentność – Kancelaria zapewnia pełną przejrzystość działań i kosztów, co jest istotne dla budowania zaufania i zapewnienia komfortu klientów.
 5. Wysoka skuteczność – Dzięki skoncentrowaniu na sprawach o zachowek i stosowaniu najlepszych praktyk prawnych, Kancelaria „Adwokaci Gołębiowscy” cieszy się wysoką skutecznością w uzyskiwaniu dla swoich klientów należnych im świadczeń.
 6. Dostęp do wiedzy i zasobów – Klient korzystający z usług kancelarii ma dostęp do szerokiej wiedzy prawnej oraz zasobów, które mogą być kluczowe w skomplikowanych przypadkach związanych z zachowkiem.

Wybór Kancelarii Adwokackiej „Adwokaci Gołębiowscy” dla spraw dotyczących zachowku to gwarancja profesjonalizmu i zaangażowania, które są niezbędne do obrony praw i interesów klienta w tej delikatnej materii prawnej.

Czym jest zachowek?

Zachowek to instytucja prawa spadkowego, która zabezpiecza minimalne prawa finansowe najbliższych członków rodziny spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie lub otrzymali w nim zbyt małą część spadku. Prawo do zachowku mają najbliżsi krewni spadkodawcy: dzieci, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, jeżeli byli przez niego utrzymywani.

Zachowek jest wyrażony jako określony ułamek wartości udziału, jaki przysługiwałby uprawnionemu w przypadku dziedziczenia ustawowego, czyli gdyby nie było testamentu. Przykładowo, jeśli dziecko spadkodawcy zostało całkowicie pominięte w testamencie, może ono domagać się od innych spadkobierców wypłaty połowy wartości udziału, jaki by mu przysługiwał, gdyby dziedziczyło w trybie ustawowym.

Sprawy sądowe związane z zachowkiem obejmują głównie:

 1. Ustalenie prawa do zachowku – proces, w którym sąd na wniosek uprawnionego sprawdza, czy rzeczywiście przysługuje mu prawo do zachowku i w jakiej wysokości.
 2. Wypłata zachowku – jeżeli spadkobiercy nie chcą dobrowolnie wypłacić zachowku, uprawniony może wystąpić do sądu o zasądzenie odpowiedniej kwoty od osób, które odziedziczyły majątek.
 3. Ochrona praw uprawnionych – w przypadku, gdy spadkobiercy próbują zbyć majątek w celu uniknięcia wypłaty zachowku, sąd może nałożyć na majątek spadkowy odpowiednie zabezpieczenia.
 4. Zmniejszenie testamentowych dyspozycji – jeśli wartość testamentowo przyznanych legatów (czyli określonych darowizn) powoduje niemożność wypłaty zachowku, sąd może dokonać ich redukcji na rzecz zabezpieczenia prawa do zachowku.

Sprawy o zachowek są jednymi z bardziej skomplikowanych i emocjonalnych w polskim prawie cywilnym, gdyż często dotykają głębokich relacji rodzinnych i finansowych.

Oferta naszej kancelarii

Współpraca z Kancelarią Gołębiowscy z Tarnowa w sprawach o zachowek zwykle przebiega w kilku etapach, które mają na celu zapewnienie kompleksowej i skutecznej obrony praw klienta. Oto jak wygląda typowy proces współpracy oraz jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia sprawy:

Etapy współpracy:

 1. Pierwsza konsultacja – Jest to wstępne spotkanie, podczas którego adwokat zbiera informacje o sytuacji i ocenia szanse na uzyskanie zachowku. Klient może tutaj przedstawić swoje oczekiwania oraz dowiedzieć się, jakie kroki będą potrzebne do rozwiązania sprawy.
 2. Zbieranie dokumentacji – Adwokat pomoże zidentyfikować i zgromadzić wszelkie niezbędne dokumenty, które są wymagane do dalszych działań prawnych.
 3. Analiza prawna – Kancelaria przeprowadza szczegółową analizę prawno-finansową majątku spadkowego oraz oblicza potencjalną wysokość zachowku.
 4. Prowadzenie sprawy – Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów i przygotowaniu odpowiedniej strategii, kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniu sądowym lub w negocjacjach z innymi spadkobiercami.
 5. Zakończenie sprawy – Po zakończeniu sprawy klient jest informowany o wyniku i otrzymuje pomoc w realizacji orzeczenia sądu.

Niezbędne dokumenty:

 • Akt zgonu spadkodawcy – niezbędny do potwierdzenia zgonu i daty śmierci spadkodawcy.
 • Odpis testamentu – jeśli istnieje, aby ocenić jego postanowienia i ich wpływ na prawa klienta.
 • Informacje o składzie majątku spadkowego – dokumenty potwierdzające wartość majątku spadkowego, takie jak wyceny nieruchomości, stan kont bankowych, inwestycji, itp.
 • Dowody pokrewieństwa lub powinowactwa z spadkodawcą – takie jak odpis aktu urodzenia czy małżeństwa, w zależności od stosunku prawnego łączącego klienta ze spadkodawcą.
 • Korespondencja z innymi spadkobiercami – jeśli takowa miała miejsce, szczególnie dotycząca spraw spadkowych.

Kancelaria Gołębiowscy zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach o zachowek, starając się o jak najlepsze zabezpieczenie interesów i praw swoich klientów.

Zespół kancelarii:

Adwokat Elżbieta Gołębiowska

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim. Następnie w latach 2018-2020 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Po złożonym egzaminie adwokackim w 2021 roku została wpisana na listę adwokatów. W praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności sprawami cywilnymi z zakresu prawa spadkowego, dochodzenia odszkodowań, prawa pracy, a także prawa karnego.

Adwokat Krzysztof Gołębiowski

Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikację adwokacką odbywał w latach 2018-2020 przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Złożył egzamin adwokacki w 2021 roku uzyskując najlepszy wynik w Izbie Rzeszowskiej, za co otrzymał wyróżnienie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego rzeczowego i spadkowego, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Specjalizuje się również w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego.