Witamy w Kancelarii Adwokackiej „Adwokaci Gołębiowscy”, z siedzibą w sercu Tarnowa, przy ulicy Dąbrowskiego 8. Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa karnego, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców z Tarnowa oraz całego województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Prawo Karne

Prawo karne jest dziedziną prawa regulującą zasady odpowiedzialności za czyny zabronione przez państwo, które uznaje się za przestępstwa. Obejmuje ono zarówno przepisy dotyczące definicji przestępstw, jak i sankcji za ich popełnienie. Prawo karne ma na celu ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa i praw obywateli poprzez prewencję oraz represję.

Prawo karne to kluczowa gałąź systemu prawnego, której głównym celem jest określenie zachowań uznanych za przestępstwa oraz ustalenie kar i środków reakcji na te zachowania. W skład prawa karnego wchodzą przede wszystkim:

 • Kodeks Karny – jest podstawowym aktem prawnym regulującym materię prawa karnego. Zawiera on definicje przestępstw oraz sankcji za ich popełnienie, w tym kary takie jak pozbawienie wolności, grzywny, środki zabezpieczające, a także zasady odpowiedzialności karnej.
 • Kodeks Postępowania Karnego – określa zasady prowadzenia postępowań w sprawach karnych. Reguluje procedurę od momentu wszczęcia śledztwa czy dochodzenia, poprzez proces sądowy, aż po wykonanie wyroku. Zawiera przepisy dotyczące praw oskarżonego, poszkodowanego, świadków, a także zasad pracy organów ścigania i sądów.
 • Ustawy specjalne – oprócz Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego, w skład prawa karnego wchodzą również ustawy specjalne regulujące określone obszary życia społecznego, na przykład: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Te ustawy mogą wprowadzać specyficzne definicje przestępstw oraz sankcje.
 • Przepisy Międzynarodowe – w skład prawa karnego wchodzą również konwencje międzynarodowe i traktaty, które Polska ratyfikowała. Dotyczą one m.in. przestępstw o charakterze transgranicznym, jak terroryzm, przestępczość zorganizowana, handel ludźmi.
 • Orzecznictwo – orzeczenia sądów, w tym zwłaszcza Sądu Najwyższego, kształtują rozumienie przepisów prawa karnego poprzez interpretację i wyjaśnienie, jak dane przepisy powinny być stosowane w praktyce.

Prawo karne ma zatem charakter kompleksowy i obejmuje szeroki zakres regulacji, których celem jest ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przez penalizację zachowań zagrażających tym wartościom. Specjaliści od prawa karnego, tacy jak adwokaci i radcy prawni, odgrywają kluczową rolę w systemie sprawiedliwości, reprezentując klientów na różnych etapach postępowania karnego, doradzając im i zapewniając obronę przed zarzutami.

Współpraca z Adwokatem w sprawach Karnych

W sprawach karnych współpraca z doświadczonym adwokatem jest kluczowa dla skutecznej obrony i reprezentacji. Adwokat specjalizujący się w prawie karnym może pomóc w:

 • Analizie sprawy: Dokładnym zrozumieniu zarzutów, ocenie dowodów i opracowaniu strategii obrony.
 • Reprezentacji przed sądem: Obrona interesów klienta na każdym etapie postępowania karnego, od dochodzenia, przez proces sądowy, aż po ewentualne odwołania.
 • Negocjacjach: Dążenie do uzyskania najlepszego możliwego rozwiązania, np. warunkowe umorzenie postępowania czy dojście do ugody.
 • Doradztwie prawnym: Udzielanie porad prawnych dotyczących konsekwencji prawnych i możliwych scenariuszy postępowania.

Jakie Sprawy Karne Prowadzi Adwokat?

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym zajmuje się szerokim zakresem spraw, w tym:

 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu: Obrona osób oskarżonych o popełnienie przestępstw takich jak zabójstwo, pobicie czy znęcanie się.
 • Przestępstwa przeciwko mieniu: Reprezentacja w sprawach dotyczących kradzieży, włamania, oszustwa, przywłaszczenia czy rozboju.
 • Przestępstwa gospodarcze i korupcyjne: Obrona w sprawach dotyczących oszustw gospodarczych, prania pieniędzy, korupcji czy działalności nieuczciwej konkurencji.
 • Przestępstwa przeciwko wolności: Obrona w sprawach o przestępstwa takie jak groźby karalne, porwania czy przemoc domowa.
 • Wykroczenia: Reprezentacja w sprawach dotyczących mniejszych naruszeń prawa, które nie są klasyfikowane jako przestępstwa, ale mogą wiązać się z sankcjami.

Współpraca z adwokatem w sprawach karnych zapewnia fachową wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznej obrony. Niezależnie od charakteru zarzutów, profesjonalna pomoc prawna może mieć decydujące znaczenie dla ochrony praw i wolności oskarżonego.

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

 • Doświadczenie i specjalizacja: Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach karnych, w tym w obronie oskarżonych, reprezentacji pokrzywdzonych oraz doradztwie prawnym na każdym etapie postępowania karnego.
 • Indywidualne podejście: Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, gwarantując skoncentrowanie na szczegółach i dokładną analizę okoliczności, aby zapewnić najlepszą możliwą obronę.
 • Kompleksowa obrona: Oferujemy reprezentację na wszystkich etapach postępowania karnego – od czynności wstępnych, przez postępowanie przygotowawcze, aż po proces sądowy i ewentualne postępowanie odwoławcze.
 • Profesjonalizm i uczciwość: Działamy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, zapewniając uczciwość, staranność i wysoką jakość świadczonych usług.

Nasza oferta w zakresie prawa karnego obejmuje:

 • Obronę w postępowaniach karnych dotyczących zarzutów o przestępstwa i wykroczenia,
 • Reprezentację pokrzywdzonych, w tym przygotowanie i złożenie wniosków o ściganie oraz reprezentację w procesie karnym,
 • Doradztwo prawne w zakresie prawa karnego, w tym analizę prawnych aspektów działalności gospodarczej pod kątem potencjalnych ryzyk karnych,
 • Pomoc w postępowaniach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, skargi na postanowienia sądu oraz inne środki prawne dostępne w procesie karnym.

Zapraszamy do współpracy

Jeżeli potrzebujecie Państwo profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach karnych, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasi adwokaci są gotowi zapewnić skuteczną obronę i wsparcie na każdym etapie postępowania. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc.

Kancelaria Adwokacka „Adwokaci Gołębiowscy” – Twój zaufany partner w sprawach karnych w Tarnowie.

Adwokat Elżbieta Gołębiowska

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim. Następnie w latach 2018-2020 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Po złożonym egzaminie adwokackim w 2021 roku została wpisana na listę adwokatów. W praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności sprawami cywilnymi z zakresu prawa spadkowego, dochodzenia odszkodowań, prawa pracy, a także prawa karnego.

Adwokat Krzysztof Gołębiowski

Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikację adwokacką odbywał w latach 2018-2020 przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Złożył egzamin adwokacki w 2021 roku uzyskując najlepszy wynik w Izbie Rzeszowskiej, za co otrzymał wyróżnienie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego rzeczowego i spadkowego, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Specjalizuje się również w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego.