Kancelaria adwokacka

Nasza Kancelaria oferuje Państwu profesjonalną pomoc prawną w wielu dziedzinach prawa. Świadczymy usługi prawne klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. Występujemy jako pełnomocnicy procesowi w sprawach sądowych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, a także organami administracji publicznej.

Dodatkowo zajmujemy się obroną w sprawach karnych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (przed Policją i Prokuraturą), jak również na etapie postępowania przed sądem. Udzielamy także porad prawnych, sporządzamy opinie prawne oraz pisma procesowe, projekty umów cywilnych i gospodarczych. Do powierzonych nam spraw podchodzimy indywidualnie zapewniając fachową pomoc i wysoką jakość pracy.

Nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski, a w szczególności w województwach małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Zakres spraw jakimi między innymi zajmuje się nasza kancelaria prawna

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje Państwu wszechstronną pomoc prawną w szerokim zakresie dziedzin prawa. Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnej reprezentacji i doradztwa na każdym etapie postępowania prawnego. Oto główne obszary naszej specjalizacji:

 • Prawo Karne
  Zapewniamy kompleksową obronę w sprawach karnych i wykroczeniowych – od postępowania przygotowawczego przed organami ścigania, aż po reprezentację przed sądem. Oferujemy również wsparcie dla oskarżycieli posiłkowych, dbając o skuteczną ochronę ich praw.
 • Prawo Rodzinne
  Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw rozwodowych i separacyjnych, sprawach dotyczących ojcostwa, alimentacji oraz władzy rodzicielskiej. Pomagamy w ustalaniu miejsca pobytu dziecka i regulowaniu kontaktów z dzieckiem, zawsze kładąc nacisk na dobro najmłodszych.
 • Prawo Cywilne
  Oferujemy pomoc w sprawach dotyczących nieruchomości, w tym zasiedzenia, uwłaszczenia, służebności gruntowych, a także w rozstrzyganiu sporów o własność. Zajmujemy się również dochodzeniem roszczeń majątkowych i odszkodowań, prowadzeniem spraw spadkowych i ochroną posiadania.
 • Prawo Administracyjne
  Prowadzimy postępowania w sprawach odwołań od decyzji administracyjnych, sporządzamy skargi do sądów administracyjnych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz w sporach sądowo-administracyjnych.
 • Prawo Gospodarcze
  Zapewniamy wsparcie dla podmiotów gospodarczych poprzez sporządzanie projektów umów, doradztwo prawne oraz reprezentację w dochodzeniu roszczeń majątkowych przeciwko innym przedsiębiorcom.
 • Postępowanie Egzekucyjne
  Reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym, wspierając w skutecznym dochodzeniu należności lub obronie przed nieuzasadnioną egzekucją.
 • Odszkodowania
  Oferujemy pomoc na etapie przedsądowym i sądowym w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia, w szczególności za wypadki drogowe, błędy medyczne oraz inne szkody na zdrowiu i mieniu.
 • Postępowanie Rejestrowe i Wieczystoksięgowe
  Świadczymy usługi związane ze sporządzaniem wniosków o wpisy do rejestrów oraz ksiąg wieczystych, w tym zmiany właścicieli i ujawnienia podziału działek.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Kancelaria Adwokacka gwarantuje indywidualne podejście, profesjonalizm oraz najwyższą jakość świadczonych usług. Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na konsultację w naszej siedzibie.

Zespół naszej kancelarii prawnej

Adwokat Elżbieta Gołębiowska

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim. Następnie w latach 2018-2020 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Po złożonym egzaminie adwokackim w 2021 roku została wpisana na listę adwokatów. W praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności sprawami cywilnymi z zakresu prawa spadkowego, dochodzenia odszkodowań, prawa pracy, a także prawa karnego.

Adwokat Krzysztof Gołębiowski

Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikację adwokacką odbywał w latach 2018-2020 przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Złożył egzamin adwokacki w 2021 roku uzyskując najlepszy wynik w Izbie Rzeszowskiej, za co otrzymał wyróżnienie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego rzeczowego i spadkowego, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Specjalizuje się również w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego.